Informatie avond: pleegouders gezocht!

Pleegouder

Soms kan een kind een tijdje niet meer thuis wonen, of helemaal niet meer bij ouders opgroeien omdat de ouders (even) niet voor hun kind kunnen zorgen. Juvent helpt kinderen en hun ouders in Zeeland met een pleeggezin waar een kind op warmte en een eigen plek kan rekenen. Soms is dat voor korte tijd, soms alleen voor de weekenden en soms tot kinderen 18 jaar zijn. De vraag naar pleeggezinnen neemt toe. Er is dus altijd behoefte aan mensen die pleegouder willen worden. Schuilt er in u een pleegouder? Ook kinderen in uw regio kunnen een pleeggezin nodig hebben!

Pleegouderschap

Een pleegouder heeft de dagelijkse zorg over een kind van een ander. Een kind dat, hoe klein ook, vaak al veel heeft meegemaakt. Alleen al de pleegzorg-plaatsing op zich is een ervaring die een kind en diens ouders diep raakt. Pleegouders hebben dus een belangrijke taak met een grote verantwoordelijkheid. 


Wij beantwoorden uw vragen

Het ligt voor de hand dat u veel vragen heeft. Wie zijn wij precies? Wat wilt u het liefst? Moet er iets veranderen voordat er pleegkinderen kunnen komen? Hoe is het financieel geregeld? Al deze vragen worden beantwoord tijdens één van onze informatieavonden. Alle overwegingen komen aan bod in een aantal centrale vragen: Past het pleegouderschap bij mij en mijn gezin: wil ik dat en kan ik dat? Past deze organisatie bij mij: wil ik partner zijn in deze sfeer en omgeving? Het bezoeken van een informatieavond is de eerste stap in het kennismaken met ons en het ontdekken van de pleegouder in uzelf!

Wilt u meer informatie over pleegzorg? Wij vertellen u er graag over op onze informatieavond! 

Datum: Donderdag 10 september 2015
Locatie: ’t Meulengat, Sint Elisabethlaan 49 in Sluiskil
Tijdstip: Van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden? Een e-mail naar cspleegzorg@juvent.nl is afdoende. Na ontvangst sturen we u een bevestiging en ontvangt u een overzicht van het programma.

Kunt u niet aanwezig zijn, maar heeft u wel interesse? Wij organiseren bij minimaal 5 personen ook een informatieavond op locatie naar keuze.

Voor meer informatie over pleegzorg of de informatieavond kunt u bellen naar (0118) 632855 of 06 236 050 06. U kunt ook mailen naar: cspleegzorg@juvent.nl onder vermelding van "Informatieavond pleegzorg". Of kijk op de website www.juvent.nl.