Angst

verdriet

Is je kind bang voor toetsen? Of voor een krokodil onder zijn bed? Of is je kind misschien een beetje verlegen en ben je bang dat je kind er niet bij hoort? Als ouder sta je regelmatig voor situaties waar je even geen antwoord op weet. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor jouw grote en kleine opvoedvragen. Dus ook voor vragen over angst bij je kind en hoe je daarmee kunt omgaan.

Angst bij kinderen

Kinderen kunnen voor allerlei dingen bang zijn: voor de afvoer in bad, voor brand, inbrekers, oorlog of onweer. Naarmate kinderen ouder worden komt sociale angst (bang voor kritiek, mislukking, afwijzing enzovoort) vaker voor. Kinderen die bang zijn, laten dat merken in hun gedrag. Ze kunnen gaan roepen, huilen, zich aan hun ouders vastklampen. Angst kan nuttig zijn. Maar soms staat de angst niet in verhouding tot het werkelijke gevaar. Dan kan het een kind belemmeren in zijn dagelijkse functioneren.

Wat veroorzaakt angst?

Angsten en fobieën kunnen te maken hebben met de aanleg van een kind. Het ene kind reageert gevoeliger op bepaalde gebeurtenissen dan het andere. Een oorzaak kan ook liggen in het feit dat kinderen veel aandacht krijgen als zij angstig zijn. Dat is bedoeld om kinderen gerust te stellen, maar te veel aandacht kan de angst ongewild ook versterken.

Tips bij het leren omgaan met angst

Praat met je kind over zijn angsten en neem de angst serieus. Blijf rustig en praat over situaties waarbij je zelf bang was. Vertel hoe je daarmee omging en hoe je de angst overwon.

Geef het goede voorbeeld en houd je eigen angst onder controle. Leer je kind om met een angstige situatie om te gaan. Bijvoorbeeld diep ademhalen en aan iets leuks denken. Leer een kind om zichzelf moed in te praten, bijvoorbeeld: “Het is maar een sprinkhaan, die doet niks”.

Leren omgaan met angsten kan ook betekenen dat je kinderen in kleine stapjes leert omgaan met de situatie waarvoor ze bang zijn. Het kan tijd en geduld kosten om angsten te overwinnen.

Als ouders te veel bescherming bieden kan dat de angst bij kinderen aanmoedigen. Zorg dat je niet meegaat in het vermijdingsgedrag van je kind. Praat erover en steun je kind om dingen te proberen. Soms kan het goede voorbeeldgedrag van andere kinderen een kind over zijn angst heen helpen.