Jeugdgezondheidszorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg. Vroeger werd dit het consultatiebureau genoemd. Hier werken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die de groei en ontwikkeling van je kind volgen. Bij hen kun je terecht met al je vragen over de gezondheid, het opvoeden en opgroeien van kinderen.

Meten, wegen en vaccineren

De medewerker van de Jeugdgezondheidszorg houdt regelmatig bij hoeveel je kind weegt en hoe het groeit. Ook de basisvaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma krijgt je kind van de JGZ-medewerkers. Heb je de oproep hiervoor niet ontvangen, dan kun je zelf contact opnemen.

Wat doe je als het niet zo goed gaat?

Soms kunnen zich situaties voordoen waardoor het niet zo lekker gaat met je kind of met de rest van je gezin. Ook dan kun je altijd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht. Daar werken deskundigen uit meerdere disciplines die kunnen helpen en er is een netwerk vanwaaruit hulp en begeleiding geboden kan worden als dat nodig is.

Wanneer ga je naar de huisarts?

Als je kind lichamelijke klachten heeft, neem dan contact op met je eigen huisarts. De jeugdarts zal je bij afwijkingen of lichamelijke problemen altijd doorverwijzen naar de eigen huisarts. Indien nodig verwijst de jeugdarts rechtstreeks door naar een kinderarts.

Vroeghulp

Het kan gebeuren dat er iets aan de hand is met je kind, maar niemand precies kan zeggen wat. In dat geval worden er professionals ingeschakeld, zoals Integrale Vroeghulp.

 

Heb je een vraag?